مأموریت

mapna-039

تأمین برق مطمئن و پایدار

برای صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد ، آلومنیم ، ذوب آهن

00000

نیروگاه زرگان اهواز

اولین نیروگاه خصوصی تاریخ صنعت برق ایران

00

نیروگاه خرمشهر

قلب منطقه آزاد اروند

مأموریت شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا

مأموریت شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا به این شرح است :

تولید و عرضه انرژی برق با سرمایه گذاری در خرید، ایجاد و بهره برداری  از نیروگاه ها