چشم انداز

mapna-039

تأمین برق مطمئن و پایدار

برای صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد ، آلومنیم ، ذوب آهن

00000

نیروگاه زرگان اهواز

اولین نیروگاه خصوصی تاریخ صنعت برق ایران

00

نیروگاه خرمشهر

قلب منطقه آزاد اروند

چشم انداز تولید نیروی جنوب غرب صبا

ما بر آنیم که همواره بهترین شرکت تولید کننده برق پایدار و مطمئن با کمترین آسیب به محیط زیست در منطقه جنوب غرب کشور باشیم .