کیفیت مستمر

mapna-039

تأمین برق مطمئن و پایدار

برای صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد ، آلومنیم ، ذوب آهن

00000

نیروگاه زرگان اهواز

اولین نیروگاه خصوصی تاریخ صنعت برق ایران

00

نیروگاه خرمشهر

قلب منطقه آزاد اروند

خط مشی کیفیت شرکت

شركت تولید نیروی جنوب غرب صبا، بعنوان سازماني فنی و محور، ‌ چابك و يادگيرنده، همواره برگسترش کیفیت فعالیت ها ، ارتقاء سطح آمادگی و تولید انرژی نیروگاه های خود تاکید داشته و بهبود مستمرفرآيند‌هاي مهندسي،‌ تامين تجهيزات ، ساخت، نصب و راه‌اندازي در پروژه‌هاي نيروگاهي و حوزه‌هاي مرتبط با انرژي های تجدید پذیر و تولید‌ پراکنده را سرلوحه خود قرار داده است. از اين رو همسو با سياست‌هاي كلان گروه صبا و نظام مديريت استراتژيك شركت و در راستاي تعهد به توسعه پايدار و مسئوليت‌هاي اجتماعي و امنيت اطلاعات سازمان و زيرساخت‌هاي مرتبط، خط مشي نظام مديريت يكپارچه خود را بر اساس استانداردهاي بين المللي: ISO9001:2008, ISO10006:2003, OHSAS18001:2007, ISO14001:2004, ISO27001:2005 و از سه منظر كيفيت – ايمني، بهداشت و محیط زیست – امنيت اطلاعات را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است .