آدرس نیروگاه زرگان

 با ما در ارتباط باشید

آدرس : خوزستان، اهواز، ابتداي جاده اهواز- مسجد سلیمان ، نيروگاه شهيد مدحج اهواز (زرگان)

كدپستي 13111-61676

صندوق پستی767-61645

تلفن:5-34460971-061

نمابر:34460978-061

سامانه پيام كوتاه : 10004257

وب سايت : www.Zarganpower.ir

پست الكترونيك :Info@Zarganpower.ir