• نیروگاه خرمشهر

    نماد اقتداربخش خصوصی

  • نیروگاه خرمشهر

    رکورد دار کوتاه ترین زمان راه اندازی اولین واحد نیروگاه گازی

  • نیروگاه خرمشهر

    تنها نیروگاه خرمشهر سرافراز

برنامه توسعه نیروگاه

این شرکت در نظر دارد واحدهای گازی نیروگاه خرمشهر را به سه بلوک سیکل ترکیبی تبدیل کند . در این پروژه سه واحد بخار 160 مگاواتی به نیروگاه اضافه شده و در پایان بهره برداری ظرفیت نیروگاه را به حدود 1500 مگاوات افزایش خواهد داد . بدین ترتیب ضمن ارتقاء ظرفیت ، میزان بهره وری نیروگاه به میزان چشمگیری افزایش می یابد .

افزودن دو واحد گازی دیگر

باتوجه به نیاز شدید خوزستان به نعمت برق ، شرکت اقدام به افزودن  دو واحد گازی دیگر به ظرفیت هرکدام 162 مگاوات گرفت و بدین ترتیب مجموع ظرفیت 6 واحد گازی نیروگاه خرمشهر به 972 مگاوات ارتقاء یافت . در کنار نیروگاه نیز با هدف صیانت از محیط زیست پروژه جنگل کاری آغاز گردید .نیروگاه خرمشهر نقش اساسی در تأمین برق جنوب کشورایفا می کند.

کسب رکورد کوتاه ترین زمان احداث

پروژه به سرعت پیش رفت و به لطف خداوند واحد اول نیروگاه در اسفند ماه 1387 وارد مدارشد. .به طور معمول مدت زمان راه اندازی برای يك واحد گازی 24 ماه در نظر گرفته می شود، ولی باوجود  پاکسازی زمین از ادوات جنگی و شمع کوبی در مقایسه با سایر پروژه ها،‌ سنکرون واحد اول در مدت 21 ماه رکوردی بی نظیر در تاریخ صنعت برق کشور رقم زد.

تاریخچه نیروگاه خرمشهر:

نيروگاه سيكل تركيبي خرمشهر در استان خوزستان و در منطقه آزاد اروند خرمشهر قرار دارد.  فاز اول این پروژه شامل 4 واحد توربین گازی به مجموع ظرفیت 648 مگاوات در خردادماه سال 1386 آغاز گردید . اصلی ترین اهداف احداث این نیروگاه ، تأمین برق استان خوزستان و منطقه صنعتی خرمشهر و همچنین امکان صادرات برق به کشور عراق بوده است.

ظرفیت صادراتی

در حال حاضر بخشی از ظرفیت در حال تولید نیروگاه خرمشهر توسط وزارت نیرو به کشور عراق صادر می گردد . این شرکت در نظر دارد براساس مجوز صادراتی اخذ شده نسبت به صادرات مستقیم برق به عراق اقدام نماید.

زیربنای توسعه منطقه

وجود ظرفیت تولید برق قابل اتکا نیروگاه خرمشهر باتوجه به برنامه توسعه منطقه آزاد اروند و پروژه های متعدد احداث صنایع جدید در آن منطقه  نقش بسیار حیاتی در رونق و افزایش سرمایه گذاری در آن خواهد داشت.

مزیت نیروگاه خرمشهر

قرار گیری نیروگاه خرمشهر در منطقه آزاد اروند باتوجه به نیاز روز افزون صنایع به انرژی برق ، به خصوص در خطه گرم خوزستان ، یکی از اصلی ترین مزایای نیروگاه به حساب می آید . 

نیروگاه خرمشهر رکورد دار کوتاه ترین زمان تعمیرات نیروگاه گازی در تاریخ صنعت برق کشور

بهره وری بالا
تعمیرات به هنگام
انرژی مستمر
آمادگی بالا