انرژی های تجدید پذیر

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود.
درکشورما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و… استفاده از انرژی های نو مانند: انرژی باد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژی های داخل زمین می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.

شرکت  تولید نیروی  جنوب غرب صبا در راستای توسعه فعالیت های خود و به منظور  حفظ و نگهداری محیط زیست به عنوان یک مسئولیت خطیر اجتماعی ، تولید برق پاک با بهره مندی از انرژی های نو را در دستور کار خود قرار دارد . در این راستا مطالعات کاملی از وضعیت انرژی های نو در ایران بعمل آورده و در آینده نزدیک پروژه احداث نیروگاه خورشیدی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

 • ظرفیت

   میزان پتانسیل هر یک از حامل های انرژی تجدیدپذیر در ایران؛

 • انتخاب ساختگاه

  شناسایی وانتخاب مناطق مناسب(سایت یابی)

 • برنامه ریزی

  برنامه ریزی، نحوه و ظرفیت سرمایه گذاری، با تشخیص ارجحیت برای هر یک از انرژی های تجدیدپذیر

 • سرمایه پذیری

  باتوجه به ظرفیت های بسیار مناسب ایجاد شده برای سرمایه گذاری مناسب در عرصه انرژی های نو ، این شرکت آمادگی مشارکت با سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیاد در این عرصه می باشد .

با ما در ارتباط باشید

5 + 0 = ?